Valo-valmennus on toimintamalli, jonka avulla voi valmentautua suorittamaan ammatillisten tutkintojen osia työvalmennuksen aikana.

Valo-valmennus on ratkaisu heille, jotka haluavat parantaa työelämävalmiuksiaan ja suorittaa tekemällä oppien ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia. Valmennuksessa oppiminen tapahtuu aidoissa työkohteissa, oikeita töitä tekemällä ja valmentajan tukemana.

Valo-valmennus on täysin ilmainen toimintatapa ja kaikki sen käyttöönottamiseen liittyvä tuki on täysin ilmaista.

Valo-valmennusverkosto on vapaamuotoinen toimijoiden yhteenliittymä, jossa keskinäisellä verkostoitumisella haetaan yhteisiä hyötyjä. Tehdään omaa työtä näkyväksi, vaikuttavuutta Valo-valmennusmallin juurtumiselle osaksi yhteiskunnan koulutus- ja työllisyyspalveluita, hyvien käytäntöjen levittämistä ja asiakkaiden polutuksen helpottumista.

Valo-valmennus on mahdollista, mikäli organisaatiolla on tarjota oikeita työtehtäviä ja ohjausta osaamisen kerryttämiseksi työskentelyn aikana.

Valo-valmennuksessa olla kuka tahansa henkilö, joka ei parhaillaan ole oppilaitoksessa opiskelijana; esimerkiksi työkokeilija, kuntouttavan työtoiminnan asiakas tai palkkatuella oleva työntekijä. Valo-valmennuksen avulla heille mahdollistuu ammatillisten tutkintojen osien ja joka koko tutkintojen tekeminen.

Valo-valmennuksessa edetään räätälöidysti henkilön omassa aikataulussa. Valo-valmennus soveltuu hyvin asiakkaiden elämänhallinnan vahvistamiseen, koulutustason nostamiseen ja työllistymisen parantamiseen.

 

 

 

 

©2019 Tahti Asema ry