Nuorten työpaja on yksi mahdollisuus nuorelle, joka on vailla koulu- tai työpaikkaa.

Nuorten työpajat tarjoavat suunnitelmallista valmennusta. Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on tukea nuorten elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista.

Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.

Nuorisotakuun tavoitteena on, että kaikille nuorille järjestetään mahdollisuudet käydä perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, etteivät nuoret ole liian pitkää aikaa vailla aktiivista tekemistä.

Nuorella on käytettävissä laaja yhteistyöverkosto, joka pyrkii auttamaan nuorta yksityiselämään, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Työpajoja ovat  käsityö/tekstiili ja taidepaja, autopaja, mediapaja, atk paja sekä musiikkipaja.

©2019 Tahti Asema ry