KÄSITYÖ, TAIDE-JA MUSIIKKIASEMA TAHTI  

Tahdille on mahdollisuus päästä työkokeiluun tai kuntouttavan työtoiminnan jaksolle.

 

Työkokeilu

Työkokeiluja järjestetään mm. työelämään palaamisen tueksi.

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.

Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto

Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia.  Työkokeilulla selvitetään onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.

Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa sinun on mahdollista saada työllistymistäsi tukevaa ja edistävää yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta ja valmennusta.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistutaan 1-4 pv viikossa, 4-6 tuntia päivässä.

 

 

 
©2019 Tahti Asema ry