Käsityö,taide -ja musiikkiasema 

Tahdille on mahdollisuus päästä työkokeiluun tai kuntouttavan työtoiminnan jaksolle.

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.

Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia.  Työkokeilulla selvitetään onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.

Kuntouttavassa työtoiminnassa sinun on mahdollista saada työllistymistäsi tukevaa ja edistävää yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta ja valmennusta.

Nuorten työpaja on yksi mahdollisuus nuorelle joka on vailla koulu- tai työpaikkaa.

Nuorten työpajat tarjoavat suunnitelmallista valmennusta. Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on tukea nuorten elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista.

Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.

Nuorella on käytettävissä laaja yhteistyöverkosto, joka pyrkii auttamaan nuorta yksityiselämään, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Työpajoja ovat käsityö/tekstiili ja taidepaja, autopaja, mediapaja, atk paja sekä musiikkipaja.

 

 

©2020 Tahti Asema ry