KÄSITYÖ, TAIDE-JA MUSIIKKIASEMA TAHTI  

Tahdille on mahdollisuus päästä työkokeiluun tai kuntouttavan työtoiminnan jaksolle.

 

Työkokeilu

Työkokeiluja järjestetään mm. työelämään palaamisen tueksi.

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.

Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto

Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia.  Työkokeilulla selvitetään onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.

Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Lisätiedot  ja ohjeet  työkokeilumahdollisuuksista Nokialla työllisyyspalveluiden 

valmentajilta ja asiantuntijoilta

 

Lisätietoja työkokeilusta www.te-palvelut.fi

 

Kuntouttava työtoiminta

Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä  asiakkaan, te-toimiston virkailijan sekä kunnan työntekijän kanssa. Aktivointisuunnitelma koostuu asiakkaan tarvitsemista työllistymistä edistävistä toimenpiteistä, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluista, ja/tai kuntouttavasta  työtoiminnasta.

Kuntouttavaan työtoimintaan päädyttäessä sen tavoitteet, kesto, toteutustapa ja seuranta kirjataan aktivointisuunnitelmaan.
Työtoimintaa järjestetään 1 – 4 pv/vko ja 4 – 8 h/pv. Jakson pituus vaihtelee asiakkaan tilanteen mukaan, ensimmäinen jakso on kuitenkin min. 3kk. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta saat työmarkkinatuen sekä ylläpitokorvauksen 9 eur pv.

 

©2019 Tahti Asema ry